مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور مجازی ارزان 1 (0 موجود است) -

CPU: Optron 3365 300 MGhz
Ram: 256 MB
HDD: 10 GB
BW: 1.5 TB
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
IP: 1

سرور مجازی ارزان 2 (0 موجود است) -

CPU: Optron 3365 500 MGhz
Ram: 512 MB
HDD: 15 GB
BW: 2 TB
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
IP: 1

سرور مجازی ارزان 3 -

CPU: Optron 3365 800 MGhz
Ram: 1 GB
HDD: 20 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
IP: 1

سرور مجازی ارزان 4 -

CPU: Optron 3365 1000 MGhz
Ram: 2 GB
HDD: 30 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
IP: 1

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.81.77.114) وارد شده است


Phone Number: (+98) 0911 991 1015
Phone Number: (+98) 0936 753 8281
Telegram ID: @serverstar