مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
OVH ded 1 -

Cpu: Intel Xeon D D-1520
Leistung:4/8t * 2,2/2,6 GHz
Ram: 32 GB DDR4 ECC 2133
Hdd: 2*2 TB SATA III
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
IP: 1 ip

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.81.77.114) وارد شده است


Phone Number: (+98) 0911 991 1015
Phone Number: (+98) 0936 753 8281
Telegram ID: @serverstar