مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور مجازی وارز 1 -

CPU: Intel Intel Core i7-3770
Ram: 512
HDD: 20 GB
BW: 1000 GB
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
IP: 1

سرور مجازی وارز 2 -

CPU: Intel Intel Core i7-3770
Ram: 1 Gig
HDD: 30 GB
BW: 2000 GB
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
IP: 1

سرور مجازی وارز 3 -

CPU: Intel Intel Core i7-3770
Ram: 2 Gig
HDD: 40 GB
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
IP: 1

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.90.237.148) وارد شده است


Phone Number: (+98) 0911 991 1015
Phone Number: (+98) 0936 753 8281
Telegram ID: @serverstar